ประเภทของรายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561 
 ชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/3 ภาคเรียนที่ 2/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/5 ภาคเรียนที่ 2/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/7 ภาคเรียนที่ 2/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/9 ภาคเรียนที่ 2/2561บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561 
 ชั้น ม.4/14 ภาคเรียนที่ 2/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.4/16 ภาคเรียนที่ 2/2561บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 
 ชั้น ม.1/5 ภาคเรียนที่ 1/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1/2561บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 
 ชั้น ม.3/5 ภาคเรียนที่ 1/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/6 ภาคเรียนที่ 1/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/7 ภาคเรียนที่ 1/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/8 ภาคเรียนที่ 1/2560บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/9 ภาคเรียนที่ 1/2561บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/10 ภาคเรียนที่ 1/2561บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 พิมพ์สัมพัส 2 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2560 
 ม.3/3 ภาคเรียนที่ 2/2560บทคัดย่อ
 ม.3/4 ภาคเรียนที่ 2/2560บทคัดย่อ
 ม.3/5 ภาดเรียนที่ 2/2560บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560 
 ชั้ม ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1/2560บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560 
 ม.3/1 ภาคเรียนที่ 1/2560บทคัดย่อ
 ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1/2560บทคัดย่อ
 ม.3/3 ภาคเรียนที่ 1/2560บทคัดย่อ
 ม.3/4 ภาคเรียนที่ 1/2560บทคัดย่อ
 ม.3/5 ภาคเรียนที่ 1/2560บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2559 
 ชั้น ม.3/6 ภาคเรียนที่ 2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/8 ภาคเรียนที่ 2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/9 ภาคเรียนที่ 2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/10 ภาคเรียนที่ 2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/11 ภาคเรียนที่ 2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/12 ภาคเรียนที่ 2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/13 ภาคเรียนที่ 2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/15 ภาคเรียนที่ 2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 
 ชั้น ม.2/10 ภาคเรียนที่ 1/2559บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/6 ภาคเรียนที่ 1/2559บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/7 ภาคเรียนที่ 1/2559บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/8 ภาคเรียนที่ 1/2559บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/9 ภาคเรียนที่ 1/2559บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/15 ภาคเรียนที่ 1/2559บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2559 
 ชั้น ม.3/4 ภาคเรียนที่ 1/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/6 ภาคเรียนที่ 1/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/9 ภาคเรียนที่ 1/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/11 ภาคเรียนที่ 1/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/12 ภาคเรียนที่ 1/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/13 ภาคเรียนที่ 1/2559บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 
 ชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/4 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/6 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/7 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/8 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/9 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.2/10 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 
 ชั้น ม.3/9 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/11 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/12 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/13 ภาคเรียนที่ 2/2558บทคัดย่อ
IT Quizz 2018 

ระดับชั้น ม.ต้น 
 ระดับชั้น ม.ต้นบทคัดย่อ

ระดับชั้น ม.ปลาย 
 ระดับชั้น ม.ปลายบทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 
 ชั้น ม.1/1 ภาคเรียนที่ 1/2562บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2562 
 ชั้น ม.3/13 ภาคเรียนที่ 1/2562บทคัดย่อ
 ชั้น ม.3/14 ภาคเรียนที่ 1/2562บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 
 วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562 
 โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลบทคัดย่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2562 
 วิชาการเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์พกพาบทคัดย่อ