ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5-4/9 ปีการศึกษา 2560

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ระบบจะปิดการลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น.
เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 คาบ 3-4


เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน:
 
รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 07/05/2541 หากเข้าไม่ได้ แจ้งครูวีระวัฒน์ ผกานนท์