ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10-4/16 ปีการศึกษา 2560

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
ระบบจะปิดการลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น.
เริ่มเรียนวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คาบ 6-7


เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน:
 
รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 07/05/2541 หากเข้าไม่ได้ แจ้งครูวีระวัฒน์ ผกานนท์