คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ครูประจำวิชา

ครูประจำวิชา

ครูวีระวัฒน์  ผกานนท์
นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
การศึกษา
ปริญญาตรี 
ค.บ.ดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริญญาโท 
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
ขอบข่ายงาน
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลเว็ปไซต์โรงเรียน
ผู้ดูแลเฟตบุ๊คโรงเรียน
งานโสตทัศนศึกษา
ครูคอมพิวเตอร์ ม.2-3
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

ประเภทของรายวิชา


รายวิชาที่มีอยู่


Skip เวลาขณะนี้

เวลาขณะนี้

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            วันนี้ Saturday, 1 November 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Skip เข้าสู่ระบบ