คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip ครูประจำวิชา

ครูประจำวิชา

ครูวีระวัฒน์  ผกานนท์
นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
การศึกษา
ปริญญาตรี 
ค.บ.ดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริญญาโท 
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
ขอบข่ายงาน
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลเว็ปไซต์โรงเรียน
ผู้ดูแลเฟตบุ๊คโรงเรียน
งานโสตทัศนศึกษา
ครูคอมพิวเตอร์ ม.2-3
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
เช็ครายชื่อเข้าเรียน

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูวีระวัฒน์ ผกานนท์
รายชื่อนักเรียนที่ผ่าน รอบ 2 แล้ว
โดย ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ - Wednesday, 17 December 2014, 02:28PM
 
ณรงค์ฤทธิ์ 3/4
ตะวัน 3/4
จารุบุตร 3/4   20-11-57
ธีระดล 2/4
มัลลิกา 3/10
วริศรา 3/3
อติชาต 3/3
จิรเมธ 2/11
ปภาวรินทร์ 3/12

รูปภาพของครูวีระวัฒน์ ผกานนท์
งานแก้ 0 รอบ 2
โดย ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ - Tuesday, 18 November 2014, 05:06PM
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้นักเรียนทำรายงานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash 50 หน้า เขียนด้วยลายมือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียน จด บทที่ 1 และ 3 ในหนังสือเรียน และลอก ศัพท์โปรแกรมอีก คนละ 25 หน้า ลงสมุด

คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม mswlogo

1. forward  (fd) เดินหน้า

2. back (bk) ถอยหลัง

3. right (rt)หันขวา

4. left (lt)หันซ้าย

5. clearscreen (cs) ลบจอภาพ

6. hideturtle (ht) ซ่อนเต่า

7. showturtle (st) แสดงตัวเต่า

8. home สั่งเต่ากลับบ้าน

9. penup (pu) ยกปากกา

10. pendown (pd) วางปากกา

11. circle (วงกลม)

12. arc (ลากส่วนโค้ง)

 13. setscreencolor (setsc) กำหนดสีพื้น

14. setpencolor (setpc) กำหนดสีของปากกา

15. penerase (pe) เปลี่ยนปากกาเป็นยางลบ

16. penpaint เปลี่ยนยางลบเป็นปากกา

17. cleartext ลบข้อความในหน้าต่าง commander ทั้งหมด

ใครเสร็จ รีบนำมาส่งครูด่วน จะประกาศชื่อให้ว่าผ่านแล้ว

รูปภาพของครูวีระวัฒน์ ผกานนท์
แจ้งนักเรียนที่ติด 0 ครู
โดย ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ - Wednesday, 12 November 2014, 12:29PM
 
นักเรียนชั้น ม.3 เขียนรายงาน อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับโปรแกรมแฟลต จำนวน 20 หน้าด้วยลายมือ ส่งด่วน
นักเรียนชั้น ม.2 ให้นักเรียนเขียนบทที่ 1-3 จากหนังสือที่เรียน ใส่สมุด ส่ง ด่วน
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านแล้ว
ด.ช.ปฏิภาณ 3/4
ด.ช.พัสกร 3/4
ด.ช.ศิลปญณ์ 3/2
ด.ช.ณัฐกุล 3/4
ด.ช.ชยานันต์ 2/11
ด.ช.กันต์วิชญ์ 2/11
ด.ช.จิรายุ 3/2
ด.ช.ภูวดล 2/12
ด.ช.อิทธิกร 2/12ประเภทของรายวิชา


รายวิชาที่มีอยู่


Skip เวลาขณะนี้

เวลาขณะนี้

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 วันนี้ Friday, 19 December 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip เข้าสู่ระบบSkip ผู้สนับสนุน

ผู้สนับสนุน


Thaischool